Chứng khoán chưa thoát nguy cơ giảm, cẩn trọng khi xuống tiền

Phiên tăng nhẹ ngày 8.9 chưa giúp thị trường chứng khoán thoát hẳn khỏi nguy cơ giảm điểm. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Phiên tăng nhẹ ngày 8.9 chưa giúp thị trường chứng khoán thoát hẳn khỏi nguy cơ giảm điểm. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Phiên tăng nhẹ ngày 8.9 chưa giúp thị trường chứng khoán thoát hẳn khỏi nguy cơ giảm điểm. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Lên top