Chứng khoán: Chậm lại, chờ đánh giá trạng thái thị trường và từng cổ phiếu

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang trong giai đoạn tích lũy chưa rõ xu hướng. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Thị trường chứng khoán Việt Nam đang trong giai đoạn tích lũy chưa rõ xu hướng. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Thị trường chứng khoán Việt Nam đang trong giai đoạn tích lũy chưa rõ xu hướng. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Lên top