Chứng khoán: Chạm đỉnh mới 990 điểm, tín hiệu gì được phát đi?

Chứng khoán tuần qua vượt qua nhiều đỉnh mới. Ảnh: Thế Lâm.
Chứng khoán tuần qua vượt qua nhiều đỉnh mới. Ảnh: Thế Lâm.
Chứng khoán tuần qua vượt qua nhiều đỉnh mới. Ảnh: Thế Lâm.
Lên top