Chứng khoán: Cảnh báo dòng tiền mạnh xô đổ các rào cản, phớt lờ cảnh báo

Dòng tiền trên thị trường chứng khoán Việt Nam đang xô đổ các rào cản. Ảnh minh họa: TL.
Dòng tiền trên thị trường chứng khoán Việt Nam đang xô đổ các rào cản. Ảnh minh họa: TL.
Dòng tiền trên thị trường chứng khoán Việt Nam đang xô đổ các rào cản. Ảnh minh họa: TL.
Lên top