Chứng khoán: Bao giờ “trả” những “món nợ” cho nhà đầu tư?

Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Trần Văn Dũng cho rằng cơ quan quản lí nợ nhà đầu tư hơn một lời xin lỗi. Ảnh: CLBNBCK.
Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Trần Văn Dũng cho rằng cơ quan quản lí nợ nhà đầu tư hơn một lời xin lỗi. Ảnh: CLBNBCK.
Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Trần Văn Dũng cho rằng cơ quan quản lí nợ nhà đầu tư hơn một lời xin lỗi. Ảnh: CLBNBCK.
Lên top