Chứng khoán Bản Việt giữ nguyên dự báo lợi nhuận sau thuế của NovaLand năm 2021

VCSC hạ khuyến nghị cổ phiếu NVL xuống mức kém khả quan.
Ảnh minh họa: LDO.
VCSC hạ khuyến nghị cổ phiếu NVL xuống mức kém khả quan. Ảnh minh họa: LDO.
VCSC hạ khuyến nghị cổ phiếu NVL xuống mức kém khả quan. Ảnh minh họa: LDO.
Lên top