Chứng khoán Bản Việt đánh giá cổ phiếu VIB ở mức cao so với giá trị thực

VCSC nhận định giá cổ phiếu VIB đang ở mức cao hơn giá trị thực.
Ảnh: VIB.
VCSC nhận định giá cổ phiếu VIB đang ở mức cao hơn giá trị thực. Ảnh: VIB.
VCSC nhận định giá cổ phiếu VIB đang ở mức cao hơn giá trị thực. Ảnh: VIB.
Lên top