Chứng khoán: Áp lực điều chỉnh còn lớn, dòng tiền sẽ chảy về đâu?

Thị trường có thể chịu nhiều áp lực trong tuần tới.
Ảnh minh họa: LDO.
Thị trường có thể chịu nhiều áp lực trong tuần tới. Ảnh minh họa: LDO.
Thị trường có thể chịu nhiều áp lực trong tuần tới. Ảnh minh họa: LDO.
Lên top