Chứng khoán 24h: Các mã VNM, VIB, HSG là tâm điểm bán ròng của khối ngoại

Lực bán của khối ngoại trong phiên 7.10 tập trung vào các mã VNM, VIB, HSG.
Lực bán của khối ngoại trong phiên 7.10 tập trung vào các mã VNM, VIB, HSG.
Lực bán của khối ngoại trong phiên 7.10 tập trung vào các mã VNM, VIB, HSG.
Lên top