Chứng khoán 24.12: “Loạn sàn” trong nửa phiên giao dịch sáng “đỏ lửa”

Mức giá khớp (13,15 ngàn đồng) khi nhà đầu tư đặt lệnh bán với mức giá khớp trên bảng điện của YSVN (13,3 ngàn đồng) không tương đồng trong cùng một thời điểm. Ảnh: Thế Lâm.
Mức giá khớp (13,15 ngàn đồng) khi nhà đầu tư đặt lệnh bán với mức giá khớp trên bảng điện của YSVN (13,3 ngàn đồng) không tương đồng trong cùng một thời điểm. Ảnh: Thế Lâm.
Mức giá khớp (13,15 ngàn đồng) khi nhà đầu tư đặt lệnh bán với mức giá khớp trên bảng điện của YSVN (13,3 ngàn đồng) không tương đồng trong cùng một thời điểm. Ảnh: Thế Lâm.
Lên top