Chứng khoán 2.2: Sắc xanh tràn ngập thị trường đánh dấu sự khởi đầu lạc quan