Chứng khoán 18.1: Sắc đỏ phủ kín hai sàn giao dịch