Chứng khoán 17.1: Nhóm cổ phiếu ngân hàng bứt phá thúc đẩy thị trường