Chứng chỉ rừng bền vững làm minh bạch nguồn gỗ caosu xuất khẩu

Dự kiến đến cuối năm 2021 có trên 268.000ha caosu tại Việt Nam hoàn thành phương án quản lý rừng bền vững. Ảnh minh họa: Thế Trung
Dự kiến đến cuối năm 2021 có trên 268.000ha caosu tại Việt Nam hoàn thành phương án quản lý rừng bền vững. Ảnh minh họa: Thế Trung
Dự kiến đến cuối năm 2021 có trên 268.000ha caosu tại Việt Nam hoàn thành phương án quản lý rừng bền vững. Ảnh minh họa: Thế Trung
Lên top