Chuẩn bị trao tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân ưu tú năm 2020

Ngành thủ công mỹ nghệ có nhiều nghệ nhân tiêu biểu. Ảnh: Vũ Long
Ngành thủ công mỹ nghệ có nhiều nghệ nhân tiêu biểu. Ảnh: Vũ Long
Ngành thủ công mỹ nghệ có nhiều nghệ nhân tiêu biểu. Ảnh: Vũ Long
Lên top