Chuẩn bị lấy nước đợt 1 gieo cấy lúa vụ Đông xuân 2017-2018

Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường lội ruộng kiểm tra lấy nước, đổ ải. Ảnh: Bích Hồng
Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường lội ruộng kiểm tra lấy nước, đổ ải. Ảnh: Bích Hồng
Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường lội ruộng kiểm tra lấy nước, đổ ải. Ảnh: Bích Hồng