Chuẩn bị “hóa tro” trên 70kg sừng tê giác và 2 tấn ngà voi

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa