Chuẩn bị hàng hóa Tết Đinh Dậu 2017: Không để khan hàng, sốt giá