Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Chuẩn bị giảm giá qua trạm BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp