Chuẩn bị giảm giá qua trạm BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp