Chuẩn bị đưa 100 tấn vải thiều Việt Nam sang thị trường Úc

Chào bán vải thiều trên ứng dụng số, đẩy mạnh xúc tiến thương mại điện tử để xuất khẩu ra nước ngoài. Ảnh: Vũ Long
Chào bán vải thiều trên ứng dụng số, đẩy mạnh xúc tiến thương mại điện tử để xuất khẩu ra nước ngoài. Ảnh: Vũ Long
Chào bán vải thiều trên ứng dụng số, đẩy mạnh xúc tiến thương mại điện tử để xuất khẩu ra nước ngoài. Ảnh: Vũ Long
Lên top