Chuẩn bị đón sóng 900 triệu cổ phiếu ngân hàng lần đầu lên sàn

Cổ phiếu ngân hàng "rầm rộ" đổ bộ lên sàn chứng khoán. Ảnh ABB
Cổ phiếu ngân hàng "rầm rộ" đổ bộ lên sàn chứng khoán. Ảnh ABB
Cổ phiếu ngân hàng "rầm rộ" đổ bộ lên sàn chứng khoán. Ảnh ABB
Lên top