Chuẩn bị 2 hội nghị thượng đỉnh thúc đẩy quan hệ đối tác công - tư

TS Vũ Tiến Lộc phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam 2019. Ảnh: VCCI
TS Vũ Tiến Lộc phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam 2019. Ảnh: VCCI
TS Vũ Tiến Lộc phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam 2019. Ảnh: VCCI
Lên top