Chưa vận hành, đường sắt Cát Linh - Hà Đông đã trả nợ Trung Quốc gần 600 tỉ đồng

Lên top