Chưa thu hoạch 8,6 triệu tấn lúa hè thu xong, đã lo tiêu thụ lúa thu đông

Bộ NNPTNT, Công Thương đang phối hợp với địa phương hỗ trợ nông dân thu hoạch và tiêu thụ lúa gạo. Ảnh minh họa: TL
Bộ NNPTNT, Công Thương đang phối hợp với địa phương hỗ trợ nông dân thu hoạch và tiêu thụ lúa gạo. Ảnh minh họa: TL
Bộ NNPTNT, Công Thương đang phối hợp với địa phương hỗ trợ nông dân thu hoạch và tiêu thụ lúa gạo. Ảnh minh họa: TL
Lên top