cần cơ chế giá điện mới phù hợp hơn

Chưa thể xóa bỏ cơ chế giá điện bậc thang

Biểu giá điện sinh hoạt thay đổi nhiều lần về số bậc và số kWh ở mỗi bậc từ năm 1994 đến năm 2015. Ảnh: N.V
Biểu giá điện sinh hoạt thay đổi nhiều lần về số bậc và số kWh ở mỗi bậc từ năm 1994 đến năm 2015. Ảnh: N.V
Biểu giá điện sinh hoạt thay đổi nhiều lần về số bậc và số kWh ở mỗi bậc từ năm 1994 đến năm 2015. Ảnh: N.V
Lên top