Chưa thể đóng điện, hàng loạt dự án điện gió như "ngồi trên lửa"

Tập kết thiết bị chuyển đến vị trí lắp trụ điện gió tại dự án Điện gió Hòa Bình 5 giai đoạn 1. Ảnh: Nhật Hồ
Tập kết thiết bị chuyển đến vị trí lắp trụ điện gió tại dự án Điện gió Hòa Bình 5 giai đoạn 1. Ảnh: Nhật Hồ
Tập kết thiết bị chuyển đến vị trí lắp trụ điện gió tại dự án Điện gió Hòa Bình 5 giai đoạn 1. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top