Chưa thấy hiện tượng lợi dụng COVID-19 quay lại để găm hàng gây sốt giá

Hàng hóa thiết yếu dồi dào trong siêu thị. Ảnh: Vũ Long
Hàng hóa thiết yếu dồi dào trong siêu thị. Ảnh: Vũ Long
Hàng hóa thiết yếu dồi dào trong siêu thị. Ảnh: Vũ Long
Lên top