Chưa “thanh toán” xong bãi xác tàu dưới Vịnh Quy Nhơn