Chưa nhận được thông tin chính thức việc EU cảnh báo thẻ vàng với hải sản Việt Nam

Việt Nam sẽ phấn đấu đảo ngược tình hình lấy lại thẻ xanh về IUU trong thời gian tới. Ảnh: P.V
Việt Nam sẽ phấn đấu đảo ngược tình hình lấy lại thẻ xanh về IUU trong thời gian tới. Ảnh: P.V
Việt Nam sẽ phấn đấu đảo ngược tình hình lấy lại thẻ xanh về IUU trong thời gian tới. Ảnh: P.V
Lên top