Chưa khai tử ngay hóa đơn giấy: Thêm thời gian để hoàn thiện tốt hơn

Khác với hóa đơn giấy, hóa đơn điện tử là loại hóa đơn không thể làm giả. Ảnh TL (ảnh minh họa).
Khác với hóa đơn giấy, hóa đơn điện tử là loại hóa đơn không thể làm giả. Ảnh TL (ảnh minh họa).
Khác với hóa đơn giấy, hóa đơn điện tử là loại hóa đơn không thể làm giả. Ảnh TL (ảnh minh họa).
Lên top