Chưa đầy một tháng, một cổ phiếu tăng 666%

Kết quả kinh doanh của Thanh Hoa Sông Đà không ấn tượng nhưng giá cổ phiếu tăng phi mã.
Ảnh minh họa: Website THS.
Kết quả kinh doanh của Thanh Hoa Sông Đà không ấn tượng nhưng giá cổ phiếu tăng phi mã. Ảnh minh họa: Website THS.
Kết quả kinh doanh của Thanh Hoa Sông Đà không ấn tượng nhưng giá cổ phiếu tăng phi mã. Ảnh minh họa: Website THS.
Lên top