Chưa đầy 8 tháng, Hải quan Hà Tĩnh đã thu đạt hơn 102% chỉ tiêu cả năm

Hải quan Hà Tĩnh thu ngân sách đạt cao trong năm nay chủ yếu là nhờ thu từ hoạt động kinh doanh của Formosa Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn
Hải quan Hà Tĩnh thu ngân sách đạt cao trong năm nay chủ yếu là nhờ thu từ hoạt động kinh doanh của Formosa Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn
Hải quan Hà Tĩnh thu ngân sách đạt cao trong năm nay chủ yếu là nhờ thu từ hoạt động kinh doanh của Formosa Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn
Lên top