Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chưa đáp ứng được yêu cầu, 7 đơn vị không thể tham gia phiên chợ nông sản an toàn