Chưa đánh thuế nhà 700 triệu đồng trong 2 năm tới

Đại điện Tổng cục thuế khẳng định sẽ chưa đánh thuế nhà trên 700 triệu trong vòng 2 năm tới. Ảnh: PV
Đại điện Tổng cục thuế khẳng định sẽ chưa đánh thuế nhà trên 700 triệu trong vòng 2 năm tới. Ảnh: PV
Đại điện Tổng cục thuế khẳng định sẽ chưa đánh thuế nhà trên 700 triệu trong vòng 2 năm tới. Ảnh: PV