Chưa đảm bảo sao lưu dữ liệu, BOT Pháp Vân bị yêu cầu dừng thu phí từ 10.6

Chưa đảm bảo sao lưu dữ liệu BOT Pháp Vân bị đề nghị dừng thu phí. Ảnh: PV
Chưa đảm bảo sao lưu dữ liệu BOT Pháp Vân bị đề nghị dừng thu phí. Ảnh: PV
Chưa đảm bảo sao lưu dữ liệu BOT Pháp Vân bị đề nghị dừng thu phí. Ảnh: PV
Lên top