Chưa có giá bán điện mặt trời áp mái, sẽ dừng ký hợp đồng từ cuối năm 2020

Lên top