Chưa có cơ sở khẳng định nông sản làm lây nhiễm virus SARS-CoV-2

Thông tin cho rằng thanh long làm lây nhiễm SARS-CoV-2 là chưa có cơ sở. Ảnh minh họa: Vũ Long
Thông tin cho rằng thanh long làm lây nhiễm SARS-CoV-2 là chưa có cơ sở. Ảnh minh họa: Vũ Long
Thông tin cho rằng thanh long làm lây nhiễm SARS-CoV-2 là chưa có cơ sở. Ảnh minh họa: Vũ Long
Lên top