Chủ tịch Yeah1 lần đầu lên tiếng về cơn khủng hoảng giá cổ phiếu YEG

Ảnh bìa trên trang Facebook cá nhân của Chủ tịch Yeah1.
Ảnh bìa trên trang Facebook cá nhân của Chủ tịch Yeah1.
Ảnh bìa trên trang Facebook cá nhân của Chủ tịch Yeah1.
Lên top