Chủ tịch VSD hé lộ thời điểm áp dụng giao dịch T+0 và bán khống chứng khoán

Ông Nguyễn Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trung tâm Lưu ý chứng khoán (VSD) trao đổi về giao dịch T+0 và bán khống chứng khoán chờ về. Ảnh TCCK
Ông Nguyễn Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trung tâm Lưu ý chứng khoán (VSD) trao đổi về giao dịch T+0 và bán khống chứng khoán chờ về. Ảnh TCCK
Ông Nguyễn Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trung tâm Lưu ý chứng khoán (VSD) trao đổi về giao dịch T+0 và bán khống chứng khoán chờ về. Ảnh TCCK
Lên top