Chủ tịch VCCI: 40% doanh nghiệp bị thanh tra 2 lần trong một năm

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Lên top