Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái: Quyết tâm xây dựng điểm sáng nông thôn mới giữa núi rừng

Mù Cang Chải là một điểm đến du lịch hấp dẫn của tỉnh Yên Bái. Ảnh: Oreen Travel.
Mù Cang Chải là một điểm đến du lịch hấp dẫn của tỉnh Yên Bái. Ảnh: Oreen Travel.
Mù Cang Chải là một điểm đến du lịch hấp dẫn của tỉnh Yên Bái. Ảnh: Oreen Travel.
Lên top