Chủ tịch UBCKNN: Sau Tết, HoSE sẽ “test” hệ thống công nghệ chứng khoán mới

Ông Trần Văn Dũng - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Ảnh TL
Ông Trần Văn Dũng - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Ảnh TL
Ông Trần Văn Dũng - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Ảnh TL
Lên top