Chủ tịch UBCKNN, Chủ tịch SSI đã xin lỗi nhà đầu tư, HOSE thì nói gì?

Từ trái sang phải: Chủ tịch Công ty Chứng khoán SSI, Chủ tịch UBCKNN, Tổng giám đốc HOSE. Đồ hoạ: L.H
Từ trái sang phải: Chủ tịch Công ty Chứng khoán SSI, Chủ tịch UBCKNN, Tổng giám đốc HOSE. Đồ hoạ: L.H
Từ trái sang phải: Chủ tịch Công ty Chứng khoán SSI, Chủ tịch UBCKNN, Tổng giám đốc HOSE. Đồ hoạ: L.H
Lên top