Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chủ tịch TP HCM: Không để doanh nghiệp muốn gặp lãnh đạo lại phải 'lót tay'