Chủ tịch Thiết bị Y tế Việt Nhật dự chi 97 tỉ gom 20 triệu cổ phiếu JVC

Chủ tịch Thiết bị Y tế Việt Nhật muốn nâng sở hữu lên gần 18% vốn.
Ảnh minh họa: Website JVC.
Chủ tịch Thiết bị Y tế Việt Nhật muốn nâng sở hữu lên gần 18% vốn. Ảnh minh họa: Website JVC.
Chủ tịch Thiết bị Y tế Việt Nhật muốn nâng sở hữu lên gần 18% vốn. Ảnh minh họa: Website JVC.
Lên top