Chủ tịch Tân Hoàng Minh: ‘Giá thắng cuộc quá... cao’