Chủ tịch Quốc hội làm việc với ban Kinh tế Trung ương

Chủ tịch Quốc hội thăm và làm việc tại Ban Kinh tế Trung ương nhân dịp đầu xuân.
Chủ tịch Quốc hội thăm và làm việc tại Ban Kinh tế Trung ương nhân dịp đầu xuân.
Chủ tịch Quốc hội thăm và làm việc tại Ban Kinh tế Trung ương nhân dịp đầu xuân.
Lên top