Chủ tịch Novaland đăng ký bán 12 triệu cổ phiếu NVL, dự thu 853 tỉ đồng

Nếu giao dịch thành công, ông Bùi Thành Nhơn dự thu hơn 853 tỉ đồng.
Ảnh: Website Novaland.
Nếu giao dịch thành công, ông Bùi Thành Nhơn dự thu hơn 853 tỉ đồng. Ảnh: Website Novaland.
Nếu giao dịch thành công, ông Bùi Thành Nhơn dự thu hơn 853 tỉ đồng. Ảnh: Website Novaland.
Lên top