Chủ tịch Maritime Bank gửi thư trấn an nhân viên tin đồn rút ruột 30 nghìn tỉ