Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Đặng Hồng Anh bị tố “ngồi nhầm ghế”

Ông Đặng Hồng Anh (người phát biểu) tại Đại hội VI của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam vừa qua.
Ông Đặng Hồng Anh (người phát biểu) tại Đại hội VI của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam vừa qua.
Ông Đặng Hồng Anh (người phát biểu) tại Đại hội VI của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam vừa qua.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top